ราคา 18,387,450 บาท
รายละเอียด
ขนาดห้อง 127.0 ตารางเมตร
ราคาต่อตารางเมตร บาท/ตารางเมตร
โครงการ ไม่ได้ระบุ

Marc KIJNER
0844678078
Jan 20, 2015
เลขที่ประกาศ: 46813
รายละเอียดเพิ่มเติม
Last 8 high-end apartments
in an outstanding quality condominium, close to Ari BTS Station in Bangkok.

1 to 3 bedrooms between 80 to 174 m²

Luxurious condominium of 28 stories located close to Ari BTS station with 68 apartments from 1 to 4 bedrooms.

This unique residence in Bangkok has been designed with a long-term vision for the wellness of its residents and the quality of the investment.

Electricity | Water | Insulated walls | Double-glazing | Energy saving | Ventilation

Reduced electro-magnetic smog

The building has been configurated to reduce exposure to ambient electro-magnetic fields which are generated by the electricity running through electric cables.

This is particulary true around your head when you are asleep.

Double glazing glass: light & calm

All the windows are 19 mm thick, comprising 3 layers of superior quality Low-E insulated glass with a laminated outer layer providing an effective barrier against the heat, UV rays and eternal noises.

All this contributes to a calm atmosphere within the apartments.

Crystal clear water

The building utilizes the latest ultra-violet sterilization and reverse osmosis filtering technologies.

Integrated into the building's water supply. this guaranties high-quality water for everyone.

Noice & head insulated walls

Most of the exterior surfaces are floor-to-ceiling insulated glass. The remaining surfaces in the building, including many of the partition walls, are made of special concrete panels with Rockwool insulation.

This enhance calm, well-being and peace of mind within your home.

Energy saving:

The building has many energy saving features:

Insulated, high-spec windows and walls

An automated lighting system in all common areas is available

Recycled heat used to maintain the temperature of the swimming pool.

Solar-heated domestic hot water system

Ventilation: fresh and pure air

The latest generation of silent-operating DAIKIN (VRV
คุณสมบัติ

รายละเอียดโครงการของประกาศนี้

HIGHLIGHT PROPERTY
ที่ตั้ง:
วันที่เริ่มโครงการ:
จำนวนอาคาร:
0
พื้นที่โครงการ:
ตร.วา
จำนวนชั้น:
ชั้น
จำนวนห้อง:
ห้อง
ชื่อบริษัทเจ้าของโครงการ:

เบอร์โทรโครงการ:

เว็บไซต์โครงการ:

รายละเอียดเพิ่มเติม:
Luxury 2 bed 2 bath in ARI BTS - คอนโด ขาย
ไม่ได้ระบุ

รายละเอียดอาคาร 0 อาคาร

รูปแบบห้อง 0 แบบ

รายชื่อประกาศขายหรือเช่าทั้งหมดของโครงการนี้ 1 ประกาศ

Luxury 2 bed 2 bath in ARI BTS - คอนโด ขาย

เลขที่: 46813
20/01/2015
Add to wishlist

ไม่ได้ระบุ

ขนาดพื้นที่ 127.0 ตารางเมตร

Marc KIJNER

0844678078

ขาย 18,387,450 บาท
HIGHLIGHT PROPERTY
รายการประกาศที่ดูล่าสุด (Recent Advertise List)
clear